Güncel Hurda Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

güncel hurda fiyatları
İçindekiler

İşlevini yitiren; demir, çelik, bakır, alüminyum gibi metallerin tamamı, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek doğaya yeniden kazandırılabilir. Bu süreçte önemli bir rol oynayan hurdacı firmaları, elinizdeki atıl malzemeleri farklı fiyatlar üzerinden satın alır. Firmaların esas aldığı güncel hurda fiyatları ise birçok değişkene bağlıdır. Haliyle net bir ücret skalasından söz etmek son derece zordur. Genel olarak; 

  • Arz-talep dengesi,
  • Döviz kuru endeksi,
  • Hurda çeşidi,
  • Malzeme kalitesi,
  • Teslim alınacak konum,
  • Stok miktarı gibi parametreler doğrultusunda güncel hurda fiyatları belirlenir.

Aynı zamanda LME verileri de dikkate alınan başlıca etkenler arasındadır. Bu faktörlerin hurda fiyatları üzerindeki etkilerini, içeriğimizin devamında görebilirsiniz. 

Arz-Talep Dengesi

Eğer piyasada hurda talebi, mevcut arzdan fazla ise güncel hurda fiyatları yükselebilir. Özellikle otomotiv, inşaat ve imalat sektöründen gelen talepler, piyasa dengelerini belirleyen etkenlerdir. Günümüzde geri dönüşüm konusunda artan farkındalık, sanayi sektöründeki talebi dengeleyecek şekilde yeni tedarikçilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak bu süreçte atıl malzemelerin hurdacı firmalarına satılması büyük önem taşır. Böylece talebi karşılayacak oranda malzeme doğaya yeniden kazandırılabilir ve ham madde olarak değerlendirilir. 

Döviz Kuru Endeksi

güncel hurda fiyatları
Güncel hurda fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri sürekli değişen döviz kurlarıdır.

Hurda malzemeler genellikle uluslararası piyasalarda işlem gördüğünden döviz kurundaki değişim, anlık olarak sektöre yansır. Yerel para biriminin değer kaybetmesi hurda metalin ithal değerini yükselttiğinden, satış değeri de yükselmiş olur. Özellikle Endonezya ve Vietnam gibi para birimi değer kaybeden bazı ülkeler, sürekli tedarikçi değiştirerek piyasada yapay bir dalgalanmaya da sebep olabilmektedir.

Hurda Çeşidi

Güncel hurda fiyatları belirlenirken dikkate alınan en önemli faktörlerden biri de malzemenin çeşidi ve kalitesidir. Kendi içerisinde; karışık, elektronik, çelik ve metal olmak üzere 4 farklı sınıfa ayrılır. Sektörün talebine göre her biri kendine has dinamiklerden yola çıkarak değerlendirilir ve fiyatlandırılır. Ağırlıklı olarak elektronik ve metal hurdalar hem fiyat bakımından yüksek hem de talep açısından daha fazla rağbet görmektedir. Ayrıca hurda metalin geri dönüşümü %60 gibi yüksek bir orandadır.

Hurda Kalitesi

güncel hurda fiyatları
Hurda fiyatlarını en temel etkileyen hurdanın türüdür. Örnek vermek gerekirse, alüminyum teneke ile alüminyum ve bakır alaşımı bir hurdanın değeri aynı değildir.

Piyasada değer gören hurda metaller, işlevi ve kalitesine göre gruplandırılır. Genel olarak şu şekilde sınıflara ayrılırlar: 

  • DKP: Kesme işlemi sonucunda sac artıklarının kırpılması veya preslenmesiyle oluşur. Kısaca çelik imalatının artıkları olarak da tanımlanabilir. 
  • Ekstra: Çelik imalatında oluşan sac artıkları, inşaat demiri parçaları, dövme çelik, demiryolu rayları, kesilmiş yada preslenmiş borulardan oluşur.
  • Bonus: Bonus hurda kullanılmış ya da sökülmüş imalat artıklarından meydana gelir. 
  • Makas: Toplama hurdanın, “Shear” olarak tabir edilen makinalarda belirli ebat ve uzunluklarda kesilmesiyle ortaya çıkar.

Bu kalite sınıfları, fiyatlar üzerinde belirleyici etkenler arasında yer alır. Malzeme kalitesi ne kadar yüksekse ücret de aynı oranda artacaktır. 

Hurda fiyatları listesi üzerinden elinizdeki hurdaların ederi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Konum

Benzin veya yakıt maliyetleri gibi ulaşım giderleri, hurda fiyatlarını etkileyen unsurlar arasındadır. Metaller dünyanın her yerine, nakliye dahil olarak sevk edildiğinden, konum önemli bir faktördür. Hurda ücretleri, giderlere paralel olarak değişiklik gösterir.

Stok Miktarı

güncel hurda fiyatları
Güncel hurda fiyatları, stok miktarı göz önünde bulundurularak değiştirilir.

Çin ve Hindistan gibi kalabalık nüfusa sahip ülkeler, dünyanın en büyük hurda alıcıları arasındadır. Eğer ülkelerinde yeteri kadar arz varsa, ithali durdurabilirler. Bu da piyasada talep fazlası malzemeye sebep olduğundan fiyatları aşağı çeker. Tersi bir durum gerçekleştiğinde ise güncel hurda fiyatları yükselir. 

Bu etkenlerle birlikte; LME verileri, ekonomik ve siyasi krizler, uluslararası ilişkiler de metal değerini belirleyen unsurlar arasındadır. Güncel fiyatlardan haberdar olmak ve elinizdeki malzemelerin değerini öğrenmek için web adresimizi daha sık ziyaret edebilir, dilerseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.